Tour Code: ITT.CAM003

Duration: 14 days 13 nights

Route: Phnom Penh –> Banlung -> Kroeung Territory -> Tapoun Totems -> Stung Treng -> Kratie -> Kampong Chham -> Kampong Thom -> Siem Reap -> Depart